Dyr har da følelser!


Jeg sidder og forbereder mig til min næste undervisning på vores adfærdsrådgiveruddannelse. Et af de emner, vi skal behandle, er følelser hos dyr og selvfølgelig hos hunde. Det er et meget spændende emne, som længe har interesseret mig. For nyligt havde SEA arrangeret et super spændende foredrag med svenske Per Jensen, som bl.a. har skrevet en bog der hedder: Hunden som skäms. Lige nu læser jeg Marc Bekoff: The Emotional Lives of Animals, der også findes i en norsk version. Tidligere har jeg bl.a. læst For the Love of a Dog af Patricia McConnell, som jeg synes er helt fantastisk. Jeg har materiale til flere indlæg om emnet, men ville først lige inspirere jer med lidt litteratur. Bekoff er også kendt for sin forskning i hundes legeadfærd og for dette citat:” Dogs that play together, stay together”, som viser hans fine pointe om, at hunde leger for at have det sjovt sammen og samtidig lære sociale færdigheder. Bekoff beskriver også, hvordan der nu i forskningskredse endelig er konsensus omkring, at dyr også har følelser!!! For mig er det fuldstændig uforståeligt, at dette overhovedet har kunnet være til diskussion. Alle der har med dyr at gøre ved, at dyr selvfølgelig har følelser, ligesom os mennesker. Vi mennesker er ikke dumpet ned fra en anden planet helt isoleret fra alle andre dyrs udvikling, men hænger udviklingsmæssigt så meget sammen med masser af andre pattedyr, at der efterhånden ikke er særlig mange forhold, der gør mennesker unikke.

bøger

Når vi kikker på læringsteorien og klikkertræningen, var der tidligere en tendens til at betragte hundens indre som en “black box”, som vi ikke behøvede at kigge ind i, da det kun var interessant at se på, hvad hunden faktisk gjorde. Moderne klikkertræning synes selvfølgelig, at det er interessant at kigge ind i hunden på mange måder. En af måderne er at blive klogere på det, der kaldes kognitiv etologi, som bl.a. handler om, hvad dyr tænker og føler. Følelser giver den stærkeste motivation for at handle på den ene eller den anden måde. Følelser hænger helt grundlæggende sammen med læring, fordi følelser af velbehag får os til at nærme os til andre og giver mere adfærd, mens følelser af ubehag leder til, at vi tager afstand, bevæger os væk eller undgår ting eller situationer. Basale følelser som frygt eller glæde styrer derfor en stor del af vores liv, ligesom det styrer hundenes liv. Helt grundlæggende ville hverken vi eller dyr kunne lære basale ting, uden at kunne føle velbehag eller ubehag.

glad-laphvalp

Forleden fik jeg spørgsmålet: Hvad er det med ham der Cesar Milan – hvorfor kan du ikke lide hans metoder, han får da hundene til at gøre det, som han vil have? Jeg forklarede mit synspunkt på sagen og tænkte at, ja set udefra, får han hunden til at “gøre” noget, som måske kan se ud som det ønskede resultat. Hunden holder op med det ene eller det andet, og så tænker folk måske – er problemet så ikke løst??

Nej, mener jeg, for jeg er jo interesseret i, hvordan resultatet ser ud og føles fra hundens synspunkt. Jeg er interesseret i, at hunden er glad og tilfreds, når den gør det, som jeg træner på. Jeg er interesseret i den følelse, hunden har under træningen og efter træningen. Vi kan alle sammen blive vrede og skælde ud i situationer, hvor vi er bange, afmægtige eller frustrerede. For mig er det noget helt andet at bruge tvang som en bevidst træningsstrategi for at nå et mål uden at bryde sig om, hvad dyret føler. Ja, vi kan få en gris til at gå op i en grisetransport ved at bruge en strømstav, men det tager ekstremt kort tid at lære den at gå efter en targetstick og få det samme resultat, nemlig at grisen flytter sig, men nu med en helt anden følelse. Derfor er spørgsmålet for mig ikke, hvad man kan gøre, og hvad man kan får dyr til. Spørgsmålet for mig er hvad dyret føler, mens det gør det.

336 Responses

 1. Woman of Alien

  Best function you’ve finished, this website is de facto cool with fantastic information and facts. Time is God’s method of trying to keep everything from occurring directly.

 2. The Silent Shard

  This may in all probability be really handy for some of one’s job opportunities I decide to you should not only with my web site but

 3. The Silent Shard

  This could possibly be pretty valuable for some of your jobs I want to you should not only with my blog site but

 4. Third Flower

  My spouse and i are actually now delighted that Albert could carry out his scientific tests thanks to the tips he had by your web content. It truly is on occasion perplexing to just generally be making a gift of steps which lots of people might have be…

 5. Whispering Misty

  So sorry you will miss the workshop!

 6. The Slave of the Husband

  In search of in advance to researching more from you afterward!…

 7. Healing’s Dragon

  to discover matters to improve my web site!I suppose its ok for making usage of a number of of your respective ideas!!

 8. Whispering Misty

  So sorry you can skip the workshop!

 9. The Ships’s Voyages

  I believe technologies just can make it even worse. Now there is a channel to in no way treatment, now there would not be considered a opportunity for them to discover.

 10. The Slave of the Husband

  Seeking in advance to researching excess from you afterward!…

 11. The Slave of the Husband

  Searching for ahead to studying extra from you afterward!…

 12. Souls in the Waves

  Excellent Early morning, I just stopped in to go to your internet site and imagined I would say I experienced myself.

 13. Healing’s Dragon

  to search out problems to enhance my web site!I suppose its ok for making usage of a number of of your principles!!

 14. Healing’s Dragon

  to uncover matters to further improve my web-site!I suppose its okay to produce utilization of a handful of of the principles!!

 15. The Slave of the Husband

  In search of ahead to learning more from you afterward!…

 16. The Ships’s Voyages

  I feel engineering just causes it to be even worse. Now there’s a channel to never treatment, now there will not likely be considered a possibility for them to find.

 17. The Ships’s Voyages

  I feel technological innovation just makes it even worse. Now there is a channel to hardly ever treatment, now there will not likely be considered a opportunity for them to discover.

 18. The Absent Game

  Concerning me and my husband we’ve owned additional MP3 players over the years than I can count, such as Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few decades I’ve settled down to one line of players.

 19. Whispering Misty

  So sorry you will miss the workshop!

 20. …Awesome website

  [...]I am not positive the place you’re getting your information, but great topic.[...]

 21. The Slave of the Husband

  Looking for forward to studying additional from you afterward!…

 22. The Silent Shard

  This can almost certainly be fairly handy for many of your respective job opportunities I plan to don’t only with my weblog but

 23. Whispering Misty

  So sorry you may pass up the workshop!

 24. The Silent Shard

  This could most likely be pretty practical for a few of one’s job opportunities I decide to will not only with my blogging site but

 25. Third Flower

  My spouse and i are actually now delighted that Albert could carry out his research due to the concepts he had as a result of your online page. It truly is every now and then perplexing to simply generally be making a gift of ways which a lot of people…

 26. The Absent Game

  Involving me and my husband we have owned a lot more MP3 players through the years than I can count, which include Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few many years I’ve settled down to one line of gamers.

 27. Woman of Alien

  Excellent get the job done you have finished, this site is basically amazing with excellent facts. Time is God’s technique for maintaining every little thing from taking place without delay.

 28. The Slave of the Husband

  In search of forward to researching extra from you afterward!…

 29. The Birch of the Shadow

  I think there may perhaps be considered a several duplicates, but an exceedingly helpful listing! I’ve tweeted this. Several thanks for sharing!

 30. Thorn of Girl

  Superb information and facts could be discovered on this internet weblog.

 31. The Absent Game

  Concerning me and my husband we have owned far more MP3 gamers over time than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (typical & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few ages I’ve settled down to one line of gamers.

 32. The Birch of the Shadow

  I think there may be a number of duplicates, but an exceedingly helpful listing! I’ve tweeted this. Quite a few thanks for sharing!

 33. The Absent Game

  In between me and my husband we have owned additional MP3 gamers through the years than I can count, like Sansas, iRivers, iPods (basic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of gamers.

 34. The Silent Shard

  This may in all probability be quite handy for some of your job opportunities I intend to do not only with my blogging site but

 35. Souls in the Waves

  Superior Morning, I just stopped in to go to your website and thought I’d say I experienced myself.

 36. Healing’s Dragon

  to discover difficulties to further improve my web-site!I suppose its okay to generate usage of a number of of your respective ideas!!

 37. The Slave of the Husband

  In search of ahead to learning added from you afterward!…

 38. tricky thing. some writers make the mistake

  of just rewriting what they wrote in the above paragraphs, or stating a list of facts. english composition papers are written to explore specific issues. consequently, the body of the essay should be inclusive of discovery, factual, and supportive info…

 39. often have a team of dedicated writers

  who specialize in different content fields. they have varying levels of expertise that helps produce exceptional quality content for all your needs. this is far much beneficial than hiring a single in-house writer.another benefit of outsourcing content…

 40. that is the ultimate goal of article

  marketing. i’m going to discuss what a good article contains which is the most important part of the equation when it comes to article marketing.when you’re writing an article, you’ll normally think about the content and how it can benefit the

 41. to write your blog.blog writing with a

  ghost writer to save timeit can take lots of time to research every topic for your blog, especially if you update it at the recommended 3-5 times a week. if you are also developing other parts of your business, the last

 42. want my seo writer to do?2) what

  is the seo goal of my content writing project?3) does this seo article writing project for website promotion meet my company goals?4) does the writer have the necessary expertise to complete my job?5) do the article writing rates fit my website

 43. join a forum about dogs. other dog

  lovers would enjoy reading your day-to-day activities with your best friend. remember to configure the settings in your account in each forum you join. you must include your site’s url link in the signature part so other people can find your

 44. would likely make a good blog post.perhaps

  you have an interesting story about how your company won a certain contract. or where some of your materials are sourced. or how you’ve been recycling since 1967. or a string of ideas for creative and unusual ways to make use

 45. any difficult and time-consuming role such as

  bid writing. it is no walk in the park. producing and submitting tenders for companies and organisations is a task that requires great expertise in general areas of business and a knack for writing compelling content.bid documents there is no point

 46. writer will see far more success in

  the world of blogging than any corporate business out there. so, if you can relate to it, it becomes more real and thus, is an entertaining and insightful way to spend a good hour or two on the internet. if you’ve

 47. business in general terms. the choices are

  all yours in increasing your blog productivity and even profitability.wordpress is an effective gateway towards a successful business.wordpress knows and understands every blogger’s needs. wordpress means business as it knows that most people online a…

 48. to come up with ideasit happens quite

  frequently that you have a brilliant idea but you cannot get adequate information for supporting that idea. the best suggestion is to leave that article for a few days because forcing yourself to come up with more ideas will not yield

 49. the many freelancer websites on the net.

  sites like vworker, guru, and elance are just a few of the sites that offer freelancer opportunities for writers and others.once you have signed up you can begin to look at job postings and begin to bid. initially you are going

 50. thoughts and concepts and relevant content can

  ensure your blog posts are always in demand. do you like to post articles and write about things you do and think about? do you regularly write blog posts? do you look forward to writing blog posts that makes everyone sit

 51. and interact with their followers.5. guest blog

  post.as you know, blogging is very time intensive, so many blog owners are looking for ways to create quality content easily. guest blogging is wonderful way to get thousands of visitors instantly. now the question is how can you get maximum

 52. adsense units full of text ads…

  image ads (you can customize). and you’ll start earning each time the ads are clicked by your visitors.problem arises for getting adsense approvalnowadays, its a very hard job to get your adsense approved (specially for indians). various new terms of…

 53. whether other people (and fellow americans) lambaste

  and love us, we clearly know our position in this world. everyone puts concern on our market, finances, industry and everything. we can consider it a good thing, a responsibility, or perhaps, a dead weight.and carrying such responsibility can be an

 54. audience will expect a certain level of

  quality, so keep in mind that it is your duty to provide them with the best information possible. surely if you write this kind of content, your website traffic will increase.use the keywords that your target audience would use to find

 55. more business than what you started with.

  they will know that the keyword you use will need to be very relevant to what you are selling in order for you to get the best results. they will also know that the location you do your services in or

 56. begin your story. it may seem messy

  and cluttered at first glance but if you will lean back and see the big picture, that white paper which was blank minutes ago is now sprinkled with ideas and thoughts good enough for you to write your introduction.the challenge you

 57. You should check this out…

  Here are some totally unrelated internet sites to ours, however, just take a second to visit …

 58. Wonderful story …

  Here are some unrelated data, nevertheless definitely worth taking a your time to visit this website

 59. Great websites from the internet…

  Well written! Let me suggest you this interesting websites …

 60. xcn5bsn5bvtb7sdn5cnvbttecc

  [...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

 61. Title

  [...]the time to study or go to the subject material or internet sites we have linked to below the[...]

 62. Title

  [...]just beneath, are numerous completely not related websites to ours, nonetheless, they are surely worth going over[...]

 63. Title

  [...]The details mentioned in the post are a number of the best offered [...]

 64. Title

  [...]Every the moment inside a though we select blogs that we read. Listed beneath would be the newest web pages that we decide on [...]

 65. Title

  [...]Every once in a when we pick out blogs that we read. Listed beneath would be the most current websites that we pick [...]

 66. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a appear, whoa did one particular understand about Mid East has got additional problerms as well [...]

 67. Title

  [...]The data mentioned in the report are a few of the most beneficial offered [...]

 68. Title

  [...]the time to read or pay a visit to the content material or web-sites we’ve linked to beneath the[...]

 69. Title

  [...]very few web sites that take place to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[...]

 70. Title

  [...]although web sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are really worth a go as a result of, so have a look[...]

 71. Title

  [...]check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 72. Title

  [...]that is the finish of this report. Right here you’ll come across some web-sites that we think you will appreciate, just click the hyperlinks over[...]

 73. Title

  [...]Every after inside a though we choose blogs that we study. Listed beneath are the most recent web-sites that we select [...]

 74. Title

  [...]one of our visitors not long ago proposed the following website[...]

 75. Title

  [...]please stop by the sites we comply with, such as this one, because it represents our picks from the web[...]

 76. Title

  [...]we came across a cool web site that you could take pleasure in. Take a appear in the event you want[...]

 77. Title

  [...]The information and facts mentioned in the post are several of the most effective offered [...]

 78. Title

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get a good deal of link enjoy from[...]

 79. Title

  [...]just beneath, are quite a few entirely not related internet sites to ours, nonetheless, they may be certainly really worth going over[...]

 80. Title

  [...]one of our visitors just lately suggested the following website[...]

 81. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a search, whoa did one particular find out about Mid East has got additional problerms also [...]

 82. Title

  [...]Every the moment inside a though we pick out blogs that we study. Listed beneath are the most up-to-date sites that we pick [...]

 83. Title

  [...]just beneath, are a lot of completely not connected web-sites to ours, nonetheless, they are certainly really worth going over[...]

 84. Title

  [...]we came across a cool website that you may delight in. Take a search for those who want[...]

 85. Title

  [...]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are essentially worth a go by, so possess a look[...]

 86. Title

  [...]Every once inside a while we pick blogs that we study. Listed beneath are the latest web sites that we choose [...]

 87. Title

  [...]Every once in a while we pick blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date sites that we select [...]

 88. Title

  [...]The data mentioned inside the report are several of the most beneficial accessible [...]

 89. Title

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 90. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did a single learn about Mid East has got a lot more problerms at the same time [...]

 91. Title

  [...]check below, are some entirely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

 92. Title

  [...]check beneath, are some completely unrelated web sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[...]

 93. Title

  [...]Every after inside a although we pick blogs that we read. Listed below would be the newest websites that we select [...]

 94. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 95. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a search, whoa did one particular understand about Mid East has got a lot more problerms at the same time [...]

 96. Title

  [...]here are some links to internet sites that we link to mainly because we consider they may be worth visiting[...]

 97. Title

  [...]just beneath, are numerous completely not associated web sites to ours, however, they may be certainly really worth going over[...]

 98. Title

  [...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you are new to this site[...]

 99. Title

  [...]Here are a few of the internet sites we advocate for our visitors[...]

 100. Title

  [...]please take a look at the web-sites we comply with, such as this one particular, as it represents our picks in the web[...]

 101. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 102. Title

  [...]please check out the sites we follow, including this one, as it represents our picks in the web[...]

 103. Title

  [...]that will be the end of this article. Here you will obtain some sites that we consider you’ll value, just click the links over[...]

 104. Title

  [...]The details mentioned inside the report are several of the most beneficial accessible [...]

 105. Title

  [...]always a major fan of linking to bloggers that I love but do not get a lot of link love from[...]

 106. Title

  [...]usually posts some very exciting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 107. Title

  [...]the time to study or take a look at the content material or sites we’ve linked to below the[...]

 108. Title

  [...]that would be the end of this report. Here you will come across some web pages that we think you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[...]

 109. Title

  [...]very few web-sites that occur to be in depth below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[...]

 110. Title

  [...]one of our guests just lately encouraged the following website[...]

 111. Title

  [...]that will be the end of this write-up. Right here you’ll obtain some internet sites that we believe you’ll value, just click the hyperlinks over[...]

 112. Title

  [...]The facts talked about within the write-up are a number of the most beneficial accessible [...]

 113. Title

  [...]Here is a great Weblog You may Find Exciting that we Encourage You[...]

 114. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless genuinely worth taking a search, whoa did one find out about Mid East has got much more problerms as well [...]

 115. Title

  [...]always a massive fan of linking to bloggers that I like but don’t get lots of link love from[...]

 116. Title

  [...]The details talked about within the report are some of the best accessible [...]

 117. Title

  [...]please check out the web-sites we follow, like this a single, because it represents our picks from the web[...]

 118. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 119. Title

  [...]Here are several of the sites we suggest for our visitors[...]

 120. Title

  [...]although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are really really worth a go via, so possess a look[...]

 121. Title

  [...]very couple of sites that occur to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[...]

 122. Title

  [...]one of our visitors recently encouraged the following website[...]

 123. […] Læs evt vores tidligere blogindlæg Dyr har da følelser! her… […]

 124. Title

  [...]very couple of web-sites that come about to be in depth below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[...]

 125. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a appear, whoa did 1 learn about Mid East has got far more problerms too [...]

 126. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 127. Title

  [...]below you will find the link to some web-sites that we feel you need to visit[...]

 128. Title

  [...]just beneath, are quite a few absolutely not related websites to ours, nonetheless, they are certainly really worth going over[...]

 129. Title

  [...]Here is an excellent Weblog You may Obtain Interesting that we Encourage You[...]

 130. Title

  [...]Here are a few of the web pages we recommend for our visitors[...]

 131. Title

  [...]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they are truly really worth a go as a result of, so possess a look[...]

 132. Title

  [...]very handful of websites that occur to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[...]

 133. Title

  [...]usually posts some really interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 134. Title

  [...]although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be essentially really worth a go via, so possess a look[...]

 135. Title

  [...]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

 136. Title

  [...]the time to study or go to the content material or web pages we’ve linked to beneath the[...]

 137. Title

  [...]The facts talked about inside the report are a few of the top available [...]

 138. Title

  [...]check beneath, are some entirely unrelated internet websites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 139. Title

  [...]Every when in a even though we pick out blogs that we read. Listed below would be the most current web pages that we pick out [...]

 140. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless truly worth taking a appear, whoa did one particular find out about Mid East has got additional problerms also [...]

 141. Title

  [...]Here are some of the web pages we recommend for our visitors[...]

 142. Title

  [...]usually posts some really fascinating stuff like this. If you are new to this site[...]

 143. Title

  [...]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but do not get a whole lot of link appreciate from[...]

 144. Title

  [...]below you’ll come across the link to some web-sites that we consider you need to visit[...]

 145. Title

  [...]here are some links to internet sites that we link to simply because we think they are really worth visiting[...]

 146. Title

  [...]below you’ll obtain the link to some web-sites that we think you need to visit[...]

 147. Title

  [...]check beneath, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 148. Title

  [...]Here are several of the web sites we suggest for our visitors[...]

 149. Title

  [...]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re truly really worth a go through, so possess a look[...]

 150. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did 1 master about Mid East has got extra problerms at the same time [...]

 151. Title

  [...]we came across a cool web site that you simply may well delight in. Take a appear in case you want[...]

 152. Title

  [...]Every once in a when we choose blogs that we study. Listed beneath are the latest web sites that we pick [...]

 153. Title

  [...]usually posts some very exciting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 154. Title

  [...]Every as soon as in a while we pick out blogs that we study. Listed beneath are the most recent websites that we pick out [...]

 155. Title

  [...]that could be the finish of this article. Right here you’ll locate some web pages that we assume you will appreciate, just click the hyperlinks over[...]

 156. Title

  [...]below you’ll obtain the link to some websites that we feel it is best to visit[...]

 157. Title

  [...]very few internet websites that happen to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]

 158. Title

  [...]one of our guests recently advised the following website[...]

 159. Title

  [...]here are some hyperlinks to web pages that we link to for the reason that we assume they’re worth visiting[...]

 160. Title

  [...]that is the end of this article. Right here you’ll obtain some web pages that we believe you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

 161. Title

  [...]although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they’re basically worth a go by, so possess a look[...]

 162. Title

  [...]check beneath, are some completely unrelated sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[...]

 163. Title

  [...]Here is a great Weblog You might Obtain Exciting that we Encourage You[...]

 164. Title

  [...]just beneath, are various absolutely not associated sites to ours, nevertheless, they may be certainly worth going over[...]

 165. Title

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 166. Title

  [...]check beneath, are some totally unrelated internet websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 167. Title

  [...]that could be the finish of this report. Here you’ll find some web sites that we believe you’ll value, just click the links over[...]

 168. Title

  [...]very few internet websites that occur to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]

 169. Title

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 170. Title

  [...]Here are a few of the websites we advocate for our visitors[...]

 171. Title

  [...]Here is a superb Weblog You may Uncover Intriguing that we Encourage You[...]

 172. Title

  [...]The information mentioned in the report are a number of the very best readily available [...]

 173. Title

  [...]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re in fact really worth a go via, so possess a look[...]

 174. Title

  [...]that will be the end of this post. Here you will come across some web-sites that we assume you will appreciate, just click the links over[...]

 175. Title

  [...]one of our visitors lately encouraged the following website[...]

 176. Title

  [...]Here is a superb Weblog You may Come across Interesting that we Encourage You[...]

 177. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 178. Title

  [...]although internet websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are actually really worth a go by, so have a look[...]

 179. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 180. Title

  [...]one of our guests just lately advised the following website[...]

 181. Title

  [...]the time to study or check out the content material or sites we’ve linked to below the[...]

 182. Title

  [...]Every the moment in a when we select blogs that we read. Listed below would be the latest websites that we opt for [...]

 183. Title

  [...]one of our guests not too long ago recommended the following website[...]

 184. Title

  [...]the time to read or take a look at the subject material or web sites we have linked to below the[...]

 185. Title

  [...]we came across a cool web site which you may love. Take a look in the event you want[...]

 186. Title

  [...]Here is an excellent Blog You may Obtain Exciting that we Encourage You[...]

 187. Title

  [...]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[...]

 188. Title

  [...]below you will find the link to some internet sites that we feel you must visit[...]

 189. Title

  [...]below you will locate the link to some web-sites that we assume you should visit[...]

 190. Title

  [...]just beneath, are a lot of absolutely not related websites to ours, however, they’re certainly worth going over[...]

 191. Title

  [...]Every after inside a while we pick blogs that we read. Listed below would be the most up-to-date websites that we pick out [...]

 192. Title

  [...]just beneath, are numerous entirely not connected internet sites to ours, even so, they may be certainly really worth going over[...]

 193. Title

  [...]below you will discover the link to some web-sites that we assume you must visit[...]

 194. Title

  [...]that is the end of this article. Right here you will come across some websites that we think you’ll enjoy, just click the links over[...]

 195. Title

  [...]Every as soon as in a even though we choose blogs that we read. Listed below are the latest internet sites that we decide on [...]

 196. Title

  [...]very handful of internet websites that happen to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[...]

 197. Title

  [...]one of our guests just lately suggested the following website[...]

 198. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a search, whoa did one discover about Mid East has got additional problerms at the same time [...]

 199. Title

  [...]here are some links to web sites that we link to because we consider they’re worth visiting[...]

 200. Title

  [...]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but do not get a great deal of link really like from[...]

 201. Title

  [...]the time to read or stop by the subject material or web-sites we’ve linked to below the[...]

 202. Title

  [...]here are some links to web sites that we link to for the reason that we feel they may be worth visiting[...]

 203. Title

  [...]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[...]

 204. Title

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 205. Title

  [...]please stop by the websites we follow, which includes this 1, because it represents our picks in the web[...]

 206. Title

  [...]that could be the finish of this report. Right here you’ll come across some web sites that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[...]

 207. Title

  [...]that will be the end of this write-up. Here you’ll locate some web pages that we believe you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

 208. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless genuinely really worth taking a look, whoa did one particular learn about Mid East has got more problerms too [...]

 209. Title

  [...]here are some links to web-sites that we link to mainly because we believe they are really worth visiting[...]

 210. Title

  [...]although websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re truly really worth a go via, so have a look[...]

 211. Title

  [...]The details talked about in the write-up are a few of the very best offered [...]

 212. Title

  [...]Here is a great Blog You might Find Exciting that we Encourage You[...]

 213. Title

  [...]very handful of internet websites that happen to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[...]

 214. Title

  [...]below you will uncover the link to some web pages that we think you ought to visit[...]

 215. Title

  [...]Here is a great Weblog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[...]

 216. Title

  [...]the time to read or pay a visit to the material or web-sites we’ve linked to beneath the[...]

 217. Title

  [...]here are some hyperlinks to web pages that we link to for the reason that we feel they may be worth visiting[...]

 218. Title

  [...]please go to the internet sites we follow, like this one, as it represents our picks in the web[...]

 219. Title

  [...]usually posts some very exciting stuff like this. If you are new to this site[...]

 220. Title

  [...]Here is an excellent Weblog You may Obtain Exciting that we Encourage You[...]

 221. Title

  [...]Here is an excellent Blog You might Come across Intriguing that we Encourage You[...]

 222. Title

  [...]the time to read or check out the content or sites we’ve linked to below the[...]

 223. Title

  [...]just beneath, are quite a few totally not related web pages to ours, even so, they are certainly worth going over[...]

 224. Title

  [...]the time to read or stop by the content material or internet sites we have linked to beneath the[...]

 225. Title

  [...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

 226. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless genuinely really worth taking a look, whoa did one particular understand about Mid East has got far more problerms too [...]

 227. Title

  [...]very handful of websites that occur to become in depth below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]

 228. Title

  [...]that will be the finish of this article. Here you’ll obtain some sites that we believe you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

 229. Title

  [...]Here is a good Blog You might Uncover Exciting that we Encourage You[...]

 230. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless actually worth taking a look, whoa did a single study about Mid East has got extra problerms as well [...]

 231. Title

  [...]check beneath, are some entirely unrelated websites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[...]

 232. Title

  [...]we like to honor a lot of other world-wide-web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]

 233. Title

  [...]here are some hyperlinks to websites that we link to since we assume they’re worth visiting[...]

 234. Title

  [...]we came across a cool web page that you simply may get pleasure from. Take a appear for those who want[...]

 235. Title

  [...]below you’ll locate the link to some websites that we consider you must visit[...]

 236. Title

  [...]we came across a cool web site that you may possibly get pleasure from. Take a appear in case you want[...]

 237. Title

  [...]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they may be really really worth a go by way of, so have a look[...]

 238. Title

  [...]just beneath, are quite a few absolutely not connected sites to ours, nonetheless, they’re surely worth going over[...]

 239. Title

  [...]that would be the finish of this report. Right here you will find some sites that we assume you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

 240. Title

  [...]one of our visitors a short while ago recommended the following website[...]

 241. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless definitely worth taking a search, whoa did one learn about Mid East has got additional problerms also [...]

 242. Title

  [...]please take a look at the sites we stick to, which includes this one particular, as it represents our picks in the web[...]

 243. Title

  [...]Every the moment in a though we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the latest web pages that we decide on [...]

 244. Title

  [...]always a massive fan of linking to bloggers that I like but don’t get a lot of link really like from[...]

 245. Title

  [...]just beneath, are a lot of completely not connected websites to ours, on the other hand, they’re surely really worth going over[...]

 246. Title

  [...]please check out the sites we adhere to, including this one, because it represents our picks through the web[...]

 247. Title

  [...]one of our guests just lately recommended the following website[...]

 248. Title

  [...]we prefer to honor several other online web sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]

 249. Title

  [...]we prefer to honor a lot of other net internet sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[...]

 250. Title

  [...]the time to study or visit the subject material or web pages we have linked to below the[...]

 251. Title

  [...]Every as soon as in a while we select blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date sites that we choose [...]

 252. Title

  [...]we like to honor several other internet web pages on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[...]

 253. Title

  [...]we like to honor quite a few other world wide web web sites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]

 254. Title

  [...]we came across a cool site which you might delight in. Take a look should you want[...]

 255. Title

  [...]check beneath, are some completely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 256. Title

  [...]The info mentioned within the post are a number of the best readily available [...]

 257. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got extra problerms as well [...]

 258. Title

  [...]check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

 259. […] Læs evt vores tidligere blogindlæg Dyr har da følelser! her… […]

 260. Title

  [...]check below, are some entirely unrelated sites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 261. Title

  [...]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you’re new to this site[...]

 262. Title

  [...]Here is a great Weblog You may Locate Interesting that we Encourage You[...]

 263. Title

  [...]The information and facts mentioned within the post are several of the top obtainable [...]

 264. Title

  [...]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 265. Title

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]

 266. Title

  [...]that could be the finish of this post. Here you will find some sites that we think you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[...]

 267. Title

  [...]Here is an excellent Weblog You may Locate Intriguing that we Encourage You[...]

 268. Title

  [...]check below, are some totally unrelated sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 269. Title

  [...]one of our visitors lately encouraged the following website[...]

 270. Title

  [...]the time to read or take a look at the content material or web pages we’ve linked to below the[...]

 271. Title

  [...]very couple of websites that come about to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]

 272. Title

  [...]the time to study or stop by the content or websites we’ve linked to below the[...]

 273. Title

  [...]usually posts some extremely exciting stuff like this. If you are new to this site[...]

 274. Title

  [...]one of our guests a short while ago advised the following website[...]

 275. Title

  [...]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a good deal of link really like from[...]

 276. Title

  [...]usually posts some very intriguing stuff like this. If you are new to this site[...]

 277. Title

  [...]please go to the sites we stick to, such as this a single, because it represents our picks in the web[...]

 278. Title

  [...]here are some hyperlinks to sites that we link to because we feel they may be worth visiting[...]

 279. Title

  [...]here are some links to internet sites that we link to because we feel they’re really worth visiting[...]

 280. Title

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless actually worth taking a search, whoa did one understand about Mid East has got much more problerms at the same time [...]

 281. Title

  [...]please take a look at the sites we follow, such as this one particular, because it represents our picks from the web[...]

 282. Title

  [...]Here are a few of the sites we advise for our visitors[...]

 283. Title

  [...]although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they are really really worth a go as a result of, so have a look[...]

 284. Title

  [...]below you will obtain the link to some web pages that we feel it is best to visit[...]

 285. Title

  [...]Here are a number of the websites we advise for our visitors[...]

 286. Title

  [...]Here is a great Weblog You may Come across Interesting that we Encourage You[...]

 287. Title

  [...]the time to study or stop by the subject material or websites we have linked to below the[...]

 288. Title

  [...]just beneath, are quite a few completely not connected sites to ours, even so, they’re surely really worth going over[...]

 289. Title

  [...]Every as soon as inside a when we choose blogs that we study. Listed below would be the most current web-sites that we decide on [...]

 290. Title

  [...]although websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they may be essentially really worth a go via, so possess a look[...]

 291. Title

  [...]very few sites that happen to be in depth below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[...]

 292. Title

  [...]just beneath, are numerous absolutely not associated web sites to ours, however, they’re certainly worth going over[...]

 293. Title

  [...]although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be in fact worth a go by means of, so possess a look[...]

 294. Title

  [...]usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you are new to this site[...]

 295. Title

  [...]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re basically worth a go by way of, so have a look[...]

 296. Title

  [...]please stop by the web pages we follow, which includes this a single, as it represents our picks through the web[...]

 297. Title

  [...]here are some hyperlinks to web pages that we link to since we assume they’re worth visiting[...]

 298. Title

  [...]that is the finish of this article. Here you will come across some sites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[...]

 299. Title

  [...]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 300. Title

  [...]always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get quite a bit of link enjoy from[...]

 301. Title

  [...]one of our visitors a short while ago proposed the following website[...]

 302. Title

  [...]Here is an excellent Weblog You might Find Interesting that we Encourage You[...]

 303. Title

  [...]Here is a superb Blog You might Come across Exciting that we Encourage You[...]

 304. Dreary Day

  It was a dreary day here yesterday, so I just took to messing around on the internet and found

 305. Yahoo results

  While browsing Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit

 306. Yahoo results

  While searching Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit

 307. Title

  [...]very handful of internet sites that occur to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[...]

 308. Title

  [...]Every after inside a even though we pick blogs that we study. Listed below are the most up-to-date internet sites that we pick out [...]

 309. Title

  [...]Here is a superb Blog You may Discover Intriguing that we Encourage You[...]

 310. Title

  [...]the time to read or stop by the material or sites we’ve linked to beneath the[...]

 311. Title

  [...]Here are some of the sites we advocate for our visitors[...]

 312. Title

  [...]please take a look at the websites we follow, including this 1, because it represents our picks from the web[...]

 313. Title

  [...]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they are basically worth a go by means of, so have a look[...]

 314. Title

  [...]check beneath, are some completely unrelated sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[...]

 315. Title

  [...]we came across a cool web page that you just could possibly get pleasure from. Take a appear should you want[...]

 316. Title

  [...]just beneath, are numerous entirely not associated web sites to ours, however, they are surely worth going over[...]

 317. Title

  [...]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 318. Title

  [...]please stop by the web sites we adhere to, such as this one, as it represents our picks from the web[...]

 319. Title

  This is my Excerpt

 320. Title

  [...]although websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they may be really worth a go through, so possess a look[...]

 321. Title

  [...]one of our guests lately encouraged the following website[...]

 322. Title

  [...]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[...]

 323. Title

  [...]we prefer to honor lots of other internet web pages around the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[...]

 324. Digg

  While checking out DIGG yesterday I noticed this

 325. Title

  [...]we came across a cool site which you may possibly appreciate. Take a look should you want[...]

 326. Title

  [...]Here is an excellent Blog You may Find Intriguing that we Encourage You[...]

 327. Title

  [...]The information mentioned in the report are some of the most effective accessible [...]

 328. Title

  [...]one of our guests recently recommended the following website[...]

 329. Title

  [...]check beneath, are some totally unrelated internet websites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[...]

 330. Just Browsing

  While I was surfing today I saw a great article concerning

 331. Title

  [...]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they are basically really worth a go as a result of, so have a look[...]

 332. Title

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 333. Title

  [...]just beneath, are several totally not associated web pages to ours, even so, they’re certainly worth going over[...]

 334. I liked your blog so much.

  I would like to thank you for the contribution.

 335. Title

  [...]we came across a cool internet site that you just may delight in. Take a search in case you want[...]

 336. Google

  Please stop by the sites we stick to, including this a single, as it represents our picks in the web.